วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าดีหมี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

Read more

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาค

Read more