ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

WEB: idtech.lru.ac.th
FB: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเลย
โทร.0-4283-5224-8 ต่อ 47100 โทร/โทรสาร. 0-4283-5232

 

Share to...